Mega TV Studio - powstała 1994 w Warszawie. Branża telewizyjna jest nam znana

od podszewki. 

Przy pomocy własnego sprzętu a także w pełni oddanej oraz wysoce wykwalifikowanej kadry pracowniczej

jesteśmy w stanie podjąć się wykonania nawet najbardziej skomplikowanych realizacji.

 

Nasze główne kierunki działalności:

Produkcje telewizyjne i filmowe, obsługa multimedialna konferencji i eventów.

W pełnym zakresie obsługujemy produkcje telewizyjne zarówno rozrywkowe

jak i dydaktyczne oraz wielo - kamerowe realizacje telewizyjne "na żywo". 

Realizujemy reportaże z wyjazdów integracyjnych i wszelkiego rodzaju eventów.

Wielotematyczne szkolenia znajdują się również w palecie naszych usług.

 

Dysponujemy:

Wozem kamerowym HD do 8 kamer i wozem HD do 12 kamer systemowych oraz bezprzewodowymi torami

kamerowym, ramieniem kamerowym od 6 do 12 metrów, steadicamem, przekazem

satelitarnym D-SNG włącznie z pojemnością satelitarną, nagłośnieniem, urządzeniami do streamingu internetowego, itp.

 

Montaże:

Posiadamy zestawy montażowe Avid / Final Cut.

 

Wynajem:

Telewizyjny sprzęt do wynajęcia taki jak kamery, magnetowidy, miksery wideo i audio,

telepromptery,  sprzęt dźwiękowy przewodowy i bezprzewodowy ( mikroporty ), interkomy i itp.

 

Serwis:

Wykonujemy naprawy profesjonalnego sprzętu telewizyjnego na które udzielamy 6 – miesięcznej

gwarancji.

 

Nasi klienci:

TVP, POLSAT, TVN, MTV, HBO, ARD, ZDF, ARTE, Telekam Berlin, Discovery, [mu:d] GmbH Köln, WOŚP,

NETIA, ALLIANZ, Akson Studio, Endemol, FremantleMedia, Entico Corporation, Rochstar i wiele wiele innych

firm z którymi od lat współpracujemy.

 

 

Ogólne Warunki Handlowe Mega TV Studio:

1 Oferty, dostawy, umowy i usługi opierają się wyłącznie na niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Odstępstwa od tego wymagają pisemnego potwierdzenia sprzedającego. Przeciwne twierdzenia kupującego, kontrahenta są niniejszym wykluczone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych w ramach postępu technicznego. Mega TV Studio jest uprawniona do zmiany niniejszych ogólnych warunków włącznie z odstąpieniem od umów w dowolnym czasie z mocą obowiązującą w przyszłości. Przedstawione  oferty cenowe mają charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Oferta nie jest rezerwacją i nie gwarantuje dostępności do momentu zarezerwowania sprzętu.

 

2 Sprzedaż odbywa się wyłącznie na rzecz przedsiębiorstw, handlowców, osób wykonujących wolne zawody, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, instytucji i urzędów.

 

3 Wszelkie umowy zawarte drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu wymagają pisemnego potwierdzenia za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 14 dni roboczych od momentu zawarcia umowy drogą elektroniczną z wyłączeniem umów dotyczących wynajmu sprzętu.

 

4 Wszystkie dostarczone towary pozostają własnością Mega TV Studio do momentu uregulowania przez klienta wszystkich istniejących i powstałych po zawarciu umowy roszczeń.

 

5 Ceny zawierają standardowe opakowanie i podlegają odpowiedniemu ustawowemu podatkowi od wartości dodanej. Wszystkie koszty wysyłki ponosi klient, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

 

6 Zapłata za towar może nastąpić poprzez przedpłatę, PayPal, natychmiastowy przelew bankowy lub kartą kredytową.

 

7 W przypadku działania siły wyższej, takich jak zakłócenia w pracy, opóźnienia w transporcie, działania w ramach sporów zbiorowych, w szczególności strajki i lokauty, jak również w przypadku braku dostawy, nieprawidłowej lub opóźnionej dostawy przez dostawców, niezależnie od przyczyny (zastrzeżenie dostawy własnej), a także w przypadku innych przeszkód w wykonaniu świadczenia, za które Mega TV Studio nie ponosi odpowiedzialności, Mega TV Studio może odroczyć dostawę na czas trwania przeszkody.

 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PLANÓW ZDJĘCIOWYCH
Mega TV Studio
Ul. Łączyny 3
02-820 Warszawa - Mokotów

Tel: +48 22 843 1973, +48 22 853 12 01, 02

Mobil: +48 601 255 760; 601 376 667
e-mail: biuro@megatv.pl